Key Competencies Kit
for Facing Lifelong Learning

EN ES DE BG RO LT
languages
menu line

Savęs motyvavimo įgūdžiai

 

program_logo

This Project has been funded with support from the European Commission.  This communication reflects the views only of the author, and the Commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

education and training

 

2 pamoka

Tema

Laikas

Savęs motyvavimo įgūdžiai

  • savianalizė: problemos, iššūkiai, siekiai ir tikslai;

5 valandos

  • atskiro turto kartografavimas (stipriųjų ir silpnųjų pusių suradimas, siekiant asmeninių tikslų);
  • veiklos planavimas

 

Jeigu mąstote apie tapimą savo paties vadovu, pradėkite mąstyti kaip tikras verslininkas ir pabandykite suprasti verslininkystės esmę. Tai atsakingas sprendimas, ir kad taptumėte sėkmingu verslininku, turite objektyviai įvertinti savo verslumo gebėjimus, asmeninius privalumus ir trūkumus. Geriausias būdas tai padaryti - atlikti savianalizę.

Savianalizė - tai savo asmenybės analizė be kitų pagalbos.
Gebėjimas atlikti objektyvią savianalizę yra galingas įrankis daugelyje gyvenimo situacijų.
Savianalizė gali duoti informacijos, kuri bus prieinama tik jums. Ji taip pat suteikia progą patikrinti požiūrį į savo stipriąsias ir silpnąsias puses, naudojant daug įvairios asmeninės informacijos. Tokiu būdu analizė tampa tikslia ir tikroviška. Kokybiška savianalizė gali suteikti galimybę silpnają pusę paversti stipriąja.

Universalus būdas analizės atlikimui yra vadinamas SSGG. SSGG - Stiprybė, Silpnybės, Galimybės ir Grėsmė.
 

SSGG analizės metu, dėmesys sutelkiamas į stipriųjų ir silpnųjų pusių nagrinėjimą iš vidaus bei galimybes ir grėsmę iš išorės. SSGG analizės struktūra nurodyta pateiktoje lentelėje:
SSGG analizė
 


V
I
D
I
N
Ė

Jūsų
Stiprybė

Jūsų
Silpnybės

I
Š
O
R
I
N
Ė

 

Verslininkystės
Galimybės

Grėsmė
Verslinikystei

 

 

Privalumai ir trūkumai yra vidiniai veiksniai. Pavyzdžiui, jūsų stiprioji pusė galėtų būti aiški vizija, kokį verslą norite pradėti. Silpnoji pusė - nepakankami verslumo įgūdžiai.
Galimybės ir grėsmė yra išorės veiksniai. Pavyzdžiui, galimybė galėtų būti interneto prieiga už nedidelę kainą, kuri leistų jums nebrangiai reklamuoti savo produktą ar paslaugas. Grėsme galėtų būti naujas konkurentas vietos rinkoje.

Reikia pažymėti, kad asmens SSGG analizė gali būti labai subjektyvi – retai pasitaiko, kad du žmonės turi tokią pačią SSGG analizę, net jeigu ir buvo duota ta pati informacija. Todėl SSGG analizę geriausia panaudoti kaip orientyrą, bet ne nurodymą. Pridėdami ir pasverdami kriterijus kiekvienam koeficientui, padidiname analizės pagrįstumą.

Tai pavyzdys, kaip atrodo SSGG analizė.


V

I

D

I

N

Ė

Stiprybė
Teigiami vidaus aspektai, kuriuos kontroliuojate ir į kuriuos galite atsižvelgti, planuodami tapti verslininku.

1. Darbo patirtis

2.Išsilavinimas, profesijos konkurencingumas

3. Specifiniai perduodami  įgūdžiai (bendravimas, komandinis darbas, laiko valdymas ...)

4. Asmeninės savybės (tvirta darbo etika, savidisciplina, kūrybiškumas, optimizmas arba energingumas)

5. Kūrybinis mąstymas, gebėjimas kurti naujoves ir valdyti riziką.

Silpnybės
Vidaus neigiami aspektai, kuriuos kontroliuojate, bet norėtumėte pagerinti.

1. Darbo patirties stoka

2. Menkas išsilavinimas, paklausi arba nepaklausi profesija

3. Socialinių įgūdžių trūkumas (blogi bendravimo įgūdžiai, žinių trūkumas)

4. Neigiamos asmeninės savybės (trūksta drausmės, motyvacijos ir atsakomybės)

5. Silpni kūrybiniai įgūdžiai, naujovių baiminimasis ir prastas rizikos valdymas.

I


Š

O

R

I

N

Ė

Galimybės
Teigiamos išorės sąlygos, kurių nekontroliuojate, bet kuriomis galite pasinaudoti.

1. Didelės paklausos prekes ar paslaugos, kurias ketinate pateikti vietos rinkoje.

2. Galimybės, kurias turėsite, jei pagerinsite savo mokslo ir socialines žinias.

3. Gera vieta jūsų verslui

4. Valdžios parama smulkaus verslo plėtros srityje.

5. Palanki mokesčių sistema smulkaus verslo pradžiai

Grėsmė
Neigiamos išorės sąlygos, kurių nekontroliuojate, tačiau turite galimybę jas sumažinti.
1. Labai sumažėjęs potencialių prekių ir paslaugų poreikis vidaus rinkoje.
2. Konkurencija tarp verslininkų, turinčių geresnį išsilavinimą.
3. Nepalanki vieta jūsų verslui.

4.Vietinės valdžios paramos trūkumas, pradedant verslą

5. Dideli mokesčiai

Activity 1

 

Activity 2

 

Štai keletas praktinių patarimų, kaip atlikti savo SSGG.

Patyrinėkite savo stipriąsias puses.  Venkite klaidingo kuklumo, bet būkite sau sąžiningas ir praktiškas. Pradėkite nuo žodžių, kurie jus apibūdina; didelė tikimybė, kad daugelis apibūdinimų sudarys jūsų stipriąsias puses.

Viena didžiausių stiprybių gali būti meilė darbui, kurį dirbate. Kai kurie žmonės nuo mažens žino, koks darbas suteiktų jiems džiaugsmo.
Vertindami savo silpnąsias puses, pagalvokite, ką ir kada galima būtų patobulinti.
Tokių sričių, kuriose esame silpni vertinimas, padės nustatyti tai, ką dar reiktų patobulinti.

Čia pateikti svarbūs klausimai, į kuriuos atsakymai padės sukurti savo verslininko SSGG analizės sąrašą.

Stipriosios pusės
• Ką geriausiai galite atlikti?
• Kodėl nusprendėte pradėti savo verslą pasirinktoje srityje?
• Kokie buvo motyvaciniai veiksniai?
• Ar šie veiksniai atitinka kai kurias jūsų stipriąsias puses?
• Kokie buvo jūsų ryškiausi gyvenimo pasiekimai?
• Kam priskiriate savo sėkmę?
• Kaip galite pamatuoti savo sėkmę?
• Koks jūsų didžiausias turtas?
Trūkumai
• Ko nesugebate gerai atlikti?
• Ko reikėtų vengti?
• Ar jūsų išsilavinimas ir kvalifikacija turi įtakos jūsų darbo našumui?
• Pagalvokite apie savo nemaloniausią patirtį mokykloje ar pastarosiose darbovietėse ir panagrinėkite, ar kai kurie jūsų asmeniniai ar profesiniai gyvenimo aspektai gali būti to priežastimi.
• Ką galima būtų pagerinti?
Galimybės
• Kokios jūsų perspektyvos (pavyzdžiui, galimybė mokytis nemokamai...)?
• Ar jūs darote viską, kad gautumėte naudos iš turimų galimybių?
• Ką dar reikėtų išmokti, kad pagerintumėte savo kvalifikaciją, kuri atvertų jums daugiau galimybių?
Pavojai
• Su kokiomis, nuo jūsų nepriklausančiomis kliūtimis, galite susidurti pradėdami savo verslą?
• Kaip ekonomika gali neigiamai paveikti jūsų verslą?

Po to, kai išanalizuosite savo stipriąsias ir silpnąsias puses, grėsmę ir galimybes, turėsite panaudoti šią informaciją, norėdami parengti veiksmų planą: ką ir kokia tvarka reikia padaryti, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas - tapti verslininku ir pradėti savo verslą.

Jūsų galimų veiksmų planą sudaro šie pagrindiniai veiksmai:

  1. Suformuluokite YIĮAL tikslus:

Ypatingi
Išmatuojami
Įgyvendinami
Aktualūs
Laiko apriboti

Plačiau apie požiūrį į keliamus tikslus sužinosite 5 skyriuje Mokymasis Mokytis (2 Pamoka).

Šie tikslai turėtų apimti du aspektus: verslo ir jūsų asmeninio tobulėjimo (pagal SSGG atmetant trūkumus ir grėsmę bei panaudojant stipriąsias puses ir galimybes).

Activity 3

 

Activity 4

 

Kai turėsite paruošę savo SSGG analizę, įvertinkite, kaip galima sumažinti vidaus ir išorės kliūtis per trumpesnį ar ilgesnį laiką?

Jei norite, kad įvairūs tikslai neliktų ant popieriaus, paverskite juos veiksmų planu. Kiekvienas tikslas turi būti paverstas konkrečiomis veiksmų programomis, kurios atsakytų į tokius klausimus: Kaip tai bus padaryta? Kada tai bus padaryta? Jūsų pagrindinė užduotis yra nustatyti konkrečius grafikus ir terminus tikslams pasiekti, įvykdant minimalias veiksmų programas.

 

 

Activity 5

 

Veiksmų planas nėra paprastas "ką reikia padaryti" sąrašas.
Jūsų veiksmų planas
Nepriklausomai nuo to, kokie yra jūsų tikslai, nesvarbu, kokiam sprendimų priėmimo proceso etape esate, greičiausiai padarysite pažangą, jei suskaidysite užduotis, kurias jums reikia padaryti, į mažus žingsnelius, o vėliau nustatysite, kokius veiksmus reikia atlikti kiekviename žingsnyje. Daugelis veiksmų planų žlunga, nes užduotys būna per sunkios. Galite turėti keletą tikslų, tačiau kiekvieną tikslą reikės surašyti į užduočių sąrašą. Nustatykite veiksmų trukmę, bet būkite praktiški - nesitikėkite neįmanomo.

Kiekvienam tikslui nuspręskite:

• Kokių veiksmų imsitės
• Kokiu būdu imsitės veiksmų
• Kas pagelbės
• Kodėl galite nesiimti jokių veiksmų
• Kada imsitės veiksmų

Paprasto Veiksmų Plano pavyzdys

Mano ilgalaikis tikslas

Trumpos/vidutinės trukmės tikslai, padedantys pasiekti ilgalaikį tikslą

Privalomi veiksmai

Suvaržymai

Kas gali padėti

Galutinis terminas

Pagerinti pritaikomus įgūdžius

Pagerinti laiko valdymą, bendravimo įgūdžius ir darbą komandoje

Dalyvauti laisvo mokymo kursuose

Nežinote kaip tai padaryti

Pokalbis su profesinio orientavimo konsultantu

Mėnuo

 

Veiksmų planas yra nukreiptas į kiekvienos užduoties rezultatą, taip pat į tai, kaip jis prisideda prie pagrindinių tikslų siekimo.

Exercise 1

 

Exercise 2

 

Exercise 3

 

Exercise 4

 

Reflect upon that

2 skyriaus atsakymai į klausimus ir pratimai

 

1 pratimas

1.

2 pratimas

2.

3 pratimas

3.

4 pratimas

1.

 

Previous Go To Top Next