Фондация “Метал Астуриас”, в ролята на координатор по проекта работи с екип от следните партьори:


Fundacion Metal Asturias - Logo

Fundacion Metal Asturias, Испания - Project Promoter

Institute for Vocational Advancement in Upper Austria - Logo

Institute for Vocational Advancement in Upper Austria, Австрия

University of Craiova - Logo

University of Craiova, Румъния

Social Policy Unit - Logo

Social Policy Unit, Литва

Institute for socio-scientific consultancy GmbH - Logo

Institute for socio-scientific consultancy GmbH, Германия

Marie Curie Association - Logo

Асоцияция Мария Кюри, България

Student Computer Art Society - Logo

Студентско общество за компютърни изкуства, България